E-Health in Primary care. 

E-Health in Primary care. From chronic disease management to person-centered eHealth: the necessity for blended care.

In dit proefschrift onderzocht Esther Talboom eHealth toepassingen voor twee groepen patiënten. Bij patiënten met COPD keek zij naar het effect van verschillende manier van het aanbieden van eHealth. Patiënten die het kregen voorgeschreven als een soort medicijn en daarbij veel begeleiding kregen, maakten er het meest gebruik van. Ook het intensief trainen van huisartsen en POH’s in het begeleiden van patiënten leidde tot meer gebruikt. Een tweede groep die zij onderzocht bestond uit patiënten die antistolling kregen voorgeschreven. Hier werd “reguliere zorg” (regelmatig prikken door de trombosedienst en toesturen van doseringslijsten) vergeleken met zelfmanagement, waarin patiënten zichzelf prikten en de dosering met een eHealth applicatie aanpasten. Hier konden patiënten ook nog kiezen tussen classicale instructie, of eLearning om het systeem onder de knie te krijgen. De kwaliteit bleef gelijk, eLearning was het meest efficiënt.een opvallende bevinding was dat de presentatie van de verschillende eHealth applicaties door gebruikers nogam saai werd gevonden. Meer “serious gaming”en technische verbeteringen zouden het gebruik optimaliseren.

E-health is niet dé oplossing voor chronisch zieken, maar kan de zorg van morgen wel verbeteren. Esther Talboom pleit voor “blended care”: een mix van traditionele zorg en eHealth, eHealth is vooral nuttig om patiënten gereedschappen te geven om zelf de regie te houden en te informeren over hun gezondheid en ziekte, daardoor zullen ze sneller geneigd zijn hun gedrag te veranderen.

E.P.W.A. Talboom-Kamp, Universiteit Leiden, promotie 21 november 2017.

eHealth in primary care. From chronic disease management to person-centered eHealth: the necessity for blended care.

Read the online full digital version and the propositions