Missie en visie

In 2014 is door de staf van de Huisartsopleiding de missie en visie geformuleerd in 5 motto's.

  1. 'Kwaliteit op de eerste plaats!'
  2. 'De Toekomstvisie 2022 bepaalt de koers!'
  3. 'Opleiders en docenten doen het samen!'
  4. 'De blik gericht naar binnen én naar buiten het LUMC!'
  5. 'Scherp op de inhoud, zacht op de persoon!'

Lees in onderstaande documenten meer over de missie en visie van de Huisartsopleiding van het LUMC.