Onderwijs en opleidingen

Hier vindt u meer informatie over het onderwijs aan studenten geneeskunde en informatie over de opleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde.

De Huisartsopleiding

Leiden is één van de acht plaatsen waar de driejarige opleiding tot huisarts gevolgd kan worden. Het beroep huisarts maakt momenteel een snelle ontwikkeling door. De solohuisarts is steeds meer aan het verdwijnen en de parttime werkende huisarts, meestal in een samenwerkingsverband, geeft nu de toon aan. Hierbij blijft de huisarts voor iedereen toegankelijk en biedt hoge kwaliteit van zorg aan. Deze zorg omvat alle aandoeningen in de diverse levensfasen van de patiënt. Het huisarts zijn is en blijft een boeiend vak. Lees verder...

De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

Leiden is één van de drie plaatsen waar de driejarige opleiding tot specialist ouderengeneeskunde gevolgd kan worden. De ouderenzorg is volop in ontwikkeling, waarmee de functie en het takenpakket van de specialist ouderengeneeskunde voortdurend aan verandering onderhevig is. De aandacht van de specialist ouderengeneeskunde richt zich op de complexe zorgproblematiek van ouderen en chronisch zieken. Daarbij werkt de specialist ouderengeneeskunde niet meer alleen in het verpleeghuis, maar in toenemende mate extramuraal. Lees verder...

Kaderopleidingen

Leiden is de enige plaats waar de kaderopleidingen Beleid en Beheer, Ouderengeneeskunde en Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn gevolgd kunnen worden. De rol van de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde verandert, er wordt steeds meer van ze gevraagd. De kaderopleidingen zijn bedoeld voor alle huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde die zich verder willen bekwamen om goed met deze veranderende rol om te gaan.