Opleiders

Het grootste deel van de opleiding Ouderengeneeskunde volgt de aios in de praktijk, daarom wordt veel waarde gehecht aan de begeleiding van de aios op de opleidings-/stageplaats. De opleiders hebben hierin een essentiële taak. Voor hen worden diverse activiteiten georganiseerd.

Terugkomdagen

Meerdere malen per jaar zijn er terugkomdagen specifiek voor opleiders. Op deze dagen is er aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van de opleiding, de begeleiding van de AIOS en de professionalisering van het opleidersschap, bijvoorbeeld door intervisie. De terugkomdagen vinden plaats:

  • Vijf maal per jaar voor opleiders opleidingsperioden somatiek, psychogeriatrie en GRZ
  • Twee maal per jaar voor GGZ-opleiders

Daarnaast wordt er landelijk, via SOON, aanvullende didactische opleidingsdagen georganiseerd voor opleiders in de vorm van de Kaderopleiding Opleiden (KOO, zie hieronder).

Wetenschapsavonden

Het instituut organiseert acht maal per jaar een wetenschapsavond op de donderdag. Specialisten en aios houden referaten over actuele onderwerpen en recente artikelen. De wetenschapsavonden zijn open voor opleiders, aios, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, haios, co-assistenten en andere professionals die zich bezig houden met ouderengeneeskunde. Indien u interesse heeft, kunt u zich aanmelden bij het secretariaat om de uitnodigingen te ontvangen.

Kaderopleiding opleiden (KOO)

De kaderopleiding opleiden wordt georganiseerd door SOON. Actuele informatie over deze opleiding vindt u op de website van SOON.

Opleider worden?

Bent u specialist ouderengeneeskunde en wilt u jonge collega’s opleiden? Neem dan contact op met Victor Chel.