Jaarbericht 2017

Het jaarbericht 2017 geeft aan de hand van verschillende beschouwingen en verslagen een aansprekende terugblik op het opleidingsjaar 2017. Een jaar waarin wederom duidelijk werd dat de trend van een groeiende belangstelling voor de ouderengeneeskunde zich voortzet. Een jaar ook waarin het Capaciteitsorgaan besloten heeft om het aantal opleidingsplaatsen voor het specialisme ouderengeneeskunde per 2018 met 86 te laten groeien, terwijl het aantal opleidingsplaatsen voor de overige specialismen gelijk blijft of afneemt. Het kennis- en ervaringsniveau van de nieuwe kandidaat-aios bleek dit jaar wederom hoog. 

Wij zijn er in Leiden trots op dat, dankzij een kritische selectie en een gezamenlijk streven de lat hoger te leggen en te excelleren, de specialisten ouderengeneeskunde die de opleiding dit jaar hebben verlaten, geheel conform de missie van onze opleiding, weer echte visitekaartjes van onze opleiding en ons mooie veelzijdige vak zijn: specialisten ouderengeneeskunde 2.0.