ReglementenLandelijke wet- en regelgeving

Omschrijving                      

Kaderbesluit CHVG

 

Besluit Huisartsgeneeskunde CHVG

 

RGS Beleidsregels

 

Reglementen Huisartsopleiding Leiden

Omschrijving

Instituutsreglement

Instituutsreglement Opleiding tot huisarts LUMC

Toetsplan

Toetsplan Huisartsopleiding Leiden 2017 Samenvatting

Opleidingsplan

Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden

Leerwerkplan

Leerwerkplan formats        

Individueel opleidingsplan AIOS

Individueel opleidingsplan en –schema AIOS

Regeling werktijden

Regeling Werktijden, arbeidsduur, vakantie en verlof in de Huisartsopleiding Leiden

Scholing toetsing huisartsopleiders Het Leidse Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders 
Leergesprek

Het leergesprek in de opleidingspraktijk

Zelfstandige periode

De zelfstandige periode in de opleidingspraktijk
Indeling opleidingsstage/-praktijk

Procedurebeschrijving indeling opleidingsstage/-praktijken          

Handelen bij acute ernstige twijfel over (stage)opleider

Richtlijn handelen opleidingsinstituut bij acute en ernstige twijfel aan geschiktheid als (stage)opleider                 

Modelovereenkomsten   

Modelovereenkomsten inzake de opleiding