Curriculum

Introductieperiode 

Elke nieuwe huisartsopleider start met de introductiecursus. Deze bestaat uit twee dagen en een eindgesprek.
Tijdens deze introductiecursus wordt informatie gegeven over de opleiding. Prioriteit heeft echter het oefenen van opleidersvaardigheden. Aan het eind van de introductiecursus wordt met iedere aspirant-opleider een eindgesprek gehouden, waarin wordt besproken of deze geschikt is voor het opleiderschap.

Curriculum huisartsopleider

Ieder jaar worden er van oktober t/m februari leergangen georganiseerd. Het gehele overzicht van de leergangen staat in Het Leidse Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders (zie download hieronder). Leergang I en II zijn verplicht voor iedere beginnende opleider, nadat hij of zij de introductiecursus met goed gevolg heeft gedaan. Na leergang II is het meest gebruikelijke opleidingstraject dat de opleider de eerstvolgende leergang volgt. In voorkomende gevallen kan hiervan afgeweken worden.

In de leergangen wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten en vaardigheden van het opleiderschap, zoals:

  • Het houden van leergesprekken
  • De aios begeleiden bij consultvoeren
  • Feedback geven en ontvangen; evalueren en beoordelen van een aios
  • Zelfsturend leren en coachen van de aios
  • Leerrelatie opbouwen met de aios
  • Intervisie
  • Evidence Based Medicine.

Er worden regelmatig nieuwe onderwerpen in een leergang verwerkt.