Inrichting van de opleiding

Bij de Huisartsopleiding in Leiden worden de accenten gelegd bij de klinische competenties, de wetenschappelijke vorming en het persoonlijk functioneren van de toekomstige huisarts.

De huisartsopleiding:

  • biedt de gelegenheid een stevige huisartsgeneeskundige kennisbasis te verwerven, een wetenschappelijke houding en de evidence based medicine zijn hierbij sturend;
  • stimuleert de aios zichzelf te leren kennen. De persoon van de huisarts maakt het verschil in het medisch handelen: als de huisarts weet welke kwaliteiten zij in huis heeft, zal zij deze gericht kunnen inzetten in haar beroepsuitoefening;
  • laat ruimte voor eigen invulling, zodat iedere aios de mogelijkheid krijgt optimaal te groeien. Bij de start van de opleiding neemt iedere aios een behoorlijke bagage mee en de opleiding moet dan ook recht doen aan individuele verschillen;
  • is sterk aan de praktijk gerelateerd. Immers, het grootste deel van het opleidingstraject vindt daar plaats en er moet dus een duidelijke samenhang zijn tussen activiteiten in de praktijk en op het instituut;
  • geeft voortdurend aandacht aan de context waarbinnen de huisarts werkt. De inzet op individuele groei staat ten dienste van de ontwikkeling van de aios tot een goede samenwerker.

De opleiding tot huisarts kan na het behalen van het artsexamen worden gevolgd en is verplicht om als huisarts aan het werk te gaan. Het aantal opleidingsplaatsen is door de overheid beperkt, alle opleidingsinstituten leiden een vast aantal artsen in opleiding tot specialist huisarts (aios) op. De huisartsopleiding wordt verzorgd door de opleidingsinstituten die verbonden zijn aan de acht universitaire medische centra. De opleidingen starten op 1 maart en 1 september. Voor een opleidingsplaats moet u solliciteren (zie aanmelding).

Nadat de huisartsopleiding met succes is afgerond wordt u ingeschreven in het specialistenregister van huisartsen. Deze inschrijving geeft u het recht de wettelijk erkende en beschermde specialistentitel te voeren en u als huisarts bekend te maken.

De duur van de huisartsopleiding bedraagt voltijds drie jaar, maar op grond van voorervaring kan gedeeltelijk vrijstelling worden verkregen. De huisartsopleiding kan ook parttime worden gevolgd.

De Huisartsopleiding Leiden kent 2 fases met een globale opleidingsperiode van elk anderhalf jaar. In de eerste fase van de opleiding werkt en leert de aios een jaar in een huisartspraktijk onder begeleiding van een huisartsopleider (hao). De huisartsopleiders hebben regelmatig contact met de huisartsopleiding om het onderwijs in de praktijk en op het instituut op elkaar af te stemmen. Zij volgen tevens de daar aangeboden scholing om de kwaliteit van de opleiding te handhaven en te bevorderen.

Vrijwel alle opleidingspraktijken bevinden zich in Zuid-Holland, in de driehoek Hillegom-'s Gravenzande-Schoonhoven. De aios neemt, met toenemende verantwoordelijkheid deel aan alle praktijkwerkzaamheden.

Aansluitend wordt in de eerste fase een half jaar in het ziekenhuis gewerkt (vooral Spoedeisende Hulp).

De tweede fase begint met een stageperiode in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en/of één in een chronische, complexe setting zoals een verpleeghuis (Ouderen). Daarna werkt de aios weer een jaar in een huisartsenpraktijk.

Tijdens de wekelijkse terugkomdag op het opleidingsinstituut wordt theoretisch en ondersteunend onderwijs gegeven. Ook gerichte zelfstudie is een vast onderdeel van de huisartsopleiding.