Nascholingen

Kaderopleidingen

Deze tweejarige, part-time opleidingen bieden huisartsen of specialisten ouderengeneeskunde de mogelijkheid om zich verder te professionaliseren in hun vakgebied. Deelnemers verdiepen zich inhoudelijk op het betreffende onderwerp en daarnaast vormt het initiëren en coördineren van zorgvernieuwingsprojecten een belangrijk element. De opleidingen hebben elk hun eigen inhoudelijke focus.

Nascholingen via Boerhaave Nascholing

De afdeling is nauw inhoudelijk betrokken bij de nascholingen die Boerhaave Nascholing organiseert voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Huisarts Annet Wind is voorzitter van de Stuurgroep Eerstelijnsgeneeskunde van Boerhaave Nascholing.

Wetenschapsavonden voor specialisten ouderengeneeskunde

Dit zijn avonden waarop specialisten ouderengeneeskunde in opleiding een referaat houden. Hierbij gaat het om kennisoverdracht en het vergroten van inhoudelijke expertise, naast wetenschappelijke vorming.

Projectgebonden nascholingen

In diverse projecten van wetenschappelijk onderzoek wordt nascholing aangeboden. Onder andere de MOVIT(-XM) bijeenkomsten, waarin regionale hulpverleners (van zorg en welzijn) elkaar ontmoeten en discussiëren rond een thema omtrent ‘zorg en ondersteuning voor ouderen’. Uiteraard zijn ouderen(vertegenwoordigers) zelf ook aanwezig op deze bijeenkomsten. De afdeling zorgt hierbij voor een deskundige spreker en een aantrekkelijk programma.