Netwerk & Kwaliteit

Binnen de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde heeft Netwerk & Kwaliteit als doel het ondersteunen en stimuleren van kwaliteitsbeleid binnen de afdeling PHEG, tussen het LUMC en de regio, en in de regio zelf. Dit zien we als een academische kerntaak, naast onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Hiertoe willen we de samenwerking met professionals in de regio stimuleren en intensiveren, en de kwaliteit van zorg bevorderen aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, nascholingen en het bundelen en benutten van op de afdeling en in het veld aanwezige kennis en expertise.

Binnen diverse netwerken en samenwerkingsverbanden zijn wij de academische partner voor innovatie en kwaliteitsbeleid op het gebied van populatiezorg en gezondheid. Het is onze ambitie om de extramurale netwerken met elkaar te verbinden binnen ELAN, het Extramuraal Leids Academisch Netwerk. Dit beslaat de regio Zuid-Holland Noord, van Den Haag tot Hillegom en Gouda.