Geneeskunde

Het grootste deel van het reguliere onderwijs voor studenten Geneeskunde valt binnen de blokken Mechanisms of Disease 1 en 2 in het tweede jaar van het bachelor programma. Daarnaast zijn er ook diverse bijdragen aan andere blokken en het minoren onderwijs. In de master fase zijn er mogelijkheden om een keuzecoschap en/of een semi-artsstage te lopen.