A World Without Astma (AWWA)

Wat is AWWA?

AWWA is een internationaal consortium gericht op astmapreventie. Ons uiteindelijke doel is om een wereld zonder astma te creëren.

Om dit doel te bereiken hebben we ons laten inspireren door de levensstijl en voedselpatronen in die gebieden waar astma nu nog een zeldzame ziekte is. We zijn er namelijk van overtuigd dat deze specifieke omstandigheden onze kinderen levenslang kunnen beschermen tegen het ontwikkelen van astma. Wij willen graag een preventieve behandeling zoeken die voor een grote groep kinderen een oplossing biedt en zo eenvoudig mogelijk is om toe te passen.