A World Without Astma (AWWA)

Rol van het LUMC

Het consortium AWWA wordt geleid vanuit het LUMC, waarbij naast de afdeling Parasitologie ook verschillende groepen en expertises betrokken zijn.

Dr. Hermelijn Smits - immunoloog, verbonden aan de afdeling Parasitologie. Zij leidt het consortium en onderzoekt hoe wormparasieten het afweersysteem van mensen op een gunstige manier beïnvloeden en bekijkt welke moleculen hiervoor verantwoordelijk zijn. Tevens is zij geïnteresseerd in het opsporen van vroege afweerreacties die ten grondslag liggen aan astma òf die deze juist moeten voorkomen.
Zij is betrokken bij project 2, 4 en 5.

Prof. Dr. Ron Hokke – glycobioloog en parasitoloog, verbonden aan de afdeling Parasitologie. Hij heeft een grote expertise op het gebied van suikerstructuren die specifiek zijn voor bepaalde parasitaire wormen en die grote impact kunnen hebben op het afweersysteem van de gastheer. Hij is in staat deze suikerstructuren artificieel tot expressie te brengen en te modificeren.
Deze expertise wordt ingezet in project 5.  


Prof Dr. Pieter Hiemstra – celbioloog, verbonden aan de afdeling Longziekten. Hij is een expert op het gebied van humane luchtwegepitheelcellen en virale luchtweginfecties in de longziekten astma en COPD en is betrokken bij project 2 en 4.Prof Dr. Marcel Reinders/Dr. Erik van den Akker - Bioinformatici - Leiden Computational Biology Center. De laatste 5 jaar hebben de technieken om klinische en biologische metingen te verrichten aan mensen in bijvoorbeeld enkele druppels bloed een vogelvlucht genomen. Bij het doen van dit soort metingen komen er grote hoeveelheden data (Big DATA) vrij. 

De betrokken bioinformatici Prof Dr. Marcel Reinders en Dr. Erik van den Akker zijn gespecialiseerd in de analyse van dergelijke Big Data bestanden en ontwikkelen nieuwe computerprogramma's om Big Data niet alleen inzichtelijk te maken voor dokters en biologen, maar ook om deze te kunnen onderzoeken. Beiden zijn nauw betrokken bij de uitvoering van het AWWA project en geven advies over de nieuwste meettechnieken, trainen personeel op data analyse en voeren ook onderdelen van de complexe analyses uit.