A World Without Astma (AWWA)

Longfonds – Accelerate Programma

Het consortium "A world Without Asthma" is het eerste onderzoeksprogramma dat plaats vindt onder Longfonds | Accelerate: een vernieuwend en resultaatgericht internationaal samenwerkingsprogramma.

Op initiatief en onder regie van het Longfonds worden de krachten gebundeld van vooraanstaande onderzoekers van academische topinstituten, artsen, longpatiënten en maatschappelijke partners. Door intensieve samenwerking en kennisdeling wil dit programma een versnelde medische doorbraak mogelijk maken in de behandeling van de grote, nog ongeneeslijke, longziekten zoals astma en COPD.  

Met de lancering van Accelerate geeft het Longfonds gehoor aan de grootste wens van patiënten: toegankelijke en effectieve oplossingen vinden voor hun longziekte. Het toenemend aantal mensen met een longziekte, en de bijbehorende maatschappelijke en financiële gevolgen, maakt het vinden van een oplossing urgenter dan ooit. Door intensieve internationale samenwerking tijdens de onderzoeksfases te stimuleren en faciliteren, hoopt het Longfonds | Acclerate programma innovatie en efficiëntie te realiseren. En daarmee sneller tot oplossingen te komen voor mensen met een longziekte.

Meer informatie over Longfonds | Accelarate