A World Without Astma (AWWA)

Internationale partners

De kracht van dit consortium wordt vooral gevormd door de bundeling van expertises uit binnen- en buitenland. Wij zijn er dan ook heel trots op dat een aantal toponderzoekers van wereldfaam zijn aangesloten bij dit consortium en dat wij de handen ineen sluiten om een nieuwe aanpak voor astmapreventie te onderzoeken.

Prof Dr. Erika von Mutius – kinderarts & epidemioloog - en Prof Dr.Markus Ege – epidemioloog, beiden verbonden aan de Ludwig Maximilians Universiteit in München, Duitsland. 

Zij hebben aangetoond dat opgroeien op een boerderij je kan beschermen tegen astma. Zij zijn de trekkers van de klinische interventie studie bij jonge kinderen met ‘boerderijmelk’ (project 1).

Prof Dr. B. Marland – immunoloog & microbioloog, verbonden aan de Monash Universiteit in Melbourne, Australië.
Zijn interesse gaat uit naar de interacties tussen de darmen en de long en heeft laten zien dat de darmflora metabolieten kan maken die afweerreacties in de longen beïnvloeden en hoe voeding met complexe suikers (zoals in groenten en fruit) hierop kan inspelen. Hij is betrokken bij project 2 en 3.


Prof. Dr. Bart Lambrecht – longarts & immunoloog – en Prof Dr. Hamida Hammad – immunoloog, beiden verbonden aan de Universiteit van Gent en het VIB – life science research instituut. 

Zij onderzoeken hoe bekledingscellen in de longen in reactie op omgevingsprikkels (allergische stoffen, boerderijstof en virale infecties) het afweersysteem beïnvloeden vlak na de geboorte, wanneer het afweersysteem nog onderontwikkeld is en moet uitrijpen. 

Zij hebben recent aangetoond dat boerderijstof kan beschermen tegen astma in preklinische modellen. 
Zij zijn betrokken bij project 4. 


Prof. Dr. Christian Taube – Longarts, verbonden aan de Universiteitskliniek in Essen, Duitsland. Hij is geïnteresseerd in hoe bacteriën uit de microflora het afweersysteem kunnen beïnvloeden en astma kunnen voorkomen. Hij leidt een grote kliniek op het gebied van astma en heeft veel ervaring met de behandeling van verschillende typen astma met zogenaamde ‘biologicals’, de nieuwe generatie astma-medicijnen. Hij is betrokken bij project 4.Prof Dr. Rick Maizels – parasitoloog, verbonden aan de Universiteit van Glasgow, Schotland. Hij is één van de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van wormparasieten en was de eerste die liet zien dat worminfecties kunnen beschermen tegen de ontwikkeling van allergische ontstekingen in de luchtwegen van proefdieren en dat bepaalde tolerantie-opwekkende afweercellen hierbij cruciaal zijn. Momenteel spits zijn onderzoek zich toe op het identificeren van moleculen die deze activiteit kunnen nabootsen, maar dan zonder de infectie.
Hij is betrokken bij project 5.

Dr. Henry McSorley – immunoloog, verbonden aan de Universiteit van Dundee, Scotland. Hij is geïnteresseerd in hoe wormparasieten de bekledingscellen van de longen beïnvloeden en daarmee de ontwikkeling van astma en/of virale luchtweginfecties. Hij heeft een wormenmolecuul geïdentificeerd met unieke eigenschappen die voor een deel de beschermende activiteit van een natuurlijke infectie kan nabootsen.
Hij is betrokken bij project 5.