A World Without Astma (AWWA)

Filmpjes

Het Longfonds lanceert een vernieuwend en resultaatgericht internationaal samenwerkingsprogramma: Accelerate. Op initiatief en onder regie van het Longfonds worden de krachten gebundeld van vooraanstaande onderzoekers van academische topinstituten, artsen, longpatiënten en maatschappelijke partners. Door intensieve samenwerking en kennisdeling wordt een versnelde medische doorbraak mogelijk in de behandeling van de grote, nog ongeneeslijke longziekten zoals astma en COPD.

Alleen al in Nederland lijden ruim 1,2 miljoen mensen aan de ongeneeslijke longziekten astma en COPD. Dit aantal zal de komende jaren toenemen. Het eerste onderzoek dat start onder Accelerate betreft astmapreventie. Deze video laat zien waar het onderzoeksprogramma aan werkt om astma bij kinderen te voorkomen.

Het internationale astmapreventie-consortium ‘A World Without Astma’ (AWWA) onderzoekt hoe commensalen ingezet kunnen worden in bescherming tegen astma bij kinderen. In deze animatie wordt uitgelegd waarom dit een kansrijke strategie is en hoe het consortium dit wil gaan aanpakken.