A World Without Astma (AWWA)

Astma: een wereldwijd probleem

Astma is nu één van de meest veelvoorkomende ziektes wereldwijd. Dit is echter niet altijd zo geweest. Astma is vooral in de laatste paar decennia toegenomen.

Astma is een longziekte die gekenmerkt wordt door wisselende benauwdheidsklachten, piepen op de borst, hoesten en het opgeven van slijm. Veelvoorkomende prikkels die leiden tot een longaanval bij astma zijn allergische stoffen en/of virale luchtweginfecties. Er zijn medicijnen die de klachten van astma kunnen verminderen, maar ze nemen niet de oorzaak weg en ze kunnen ook niet genezen.

Astma is nu één van de meest veelvoorkomende ziektes wereldwijd. Dit is echter niet altijd zo geweest. Astma is vooral in de laatste paar decennia toegenomen, eerst alleen in Westerse landen, maar nu zijn deze veranderingen overal merkbaar. Momenteel hebben wereldwijd ongeveer 300 miljoen mensen astma en de verwachting is dat dit verder gaat stijgen naar 400 miljoen in 2050. In Westerse landen krijgt 1 op de 10 schoolgaande kinderen astma en vormt het één van de meest voorkomende oorzaken van bezoek aan de spoedeisende hulppost, ziekenhuisopnames en contact met zorgverleners.