A World Without Astma (AWWA)

Aanpak

Onze strategie is gericht op het in ere herstellen van deze oorspronkelijke commensalen en inzicht te krijgen hoe de natuurlijke evolutie hierin voorzien heeft. Wij willen daarom een preventieve behandeling ontwikkelen die gebruik maakt van deze commensalen (of delen daarvan).

Om dit effectief te kunnen doen, is het belangrijk om ons te realiseren dat deze commensalen op meerdere niveaus tegelijkertijd actief zijn en dat deze gezamenlijke activiteiten leiden tot het beschermen tegen astma. Een aanpak die gericht is op slechts één element hiervan zal niet werken. 

De enige manier om een effectieve aanpak te creëren is door op al deze niveaus gelijktijdig in te grijpen, zodat 

  • de longen versterkt worden en 
  • het afweersysteem niet meer overdreven reageert op onschuldige stoffen. 

Het grote voordeel van deze aanpak is dat de manier waarop de natuur dit heeft laten ontstaan weer in ere hersteld wordt.