Onderzoek Reizigers 

Aantonen van Schistosoma CAA in reizigers na hoog risico watercontact

Schistosomiasis en reizigers

Reizigers die minder dan 12 weken geleden contact hebben gehad met zoet water in Afrika kunnen aan dit onderzoek meedoen. Zij hebben een hoog risico om besmet te zijn met schistosomiasis (ook wel bilharzia genoemd). Dit is een tropische infectie met schistosoma wormen, die kan worden opgelopen door contact met zoet water waarin de Schistosoma-besmette waterslakken voorkomen. Schistosomiasis kan ongemerkt verlopen, maar kan op den duur wel schade veroorzaken aan de lever of blaas. Het is daarom belangrijk dat reizigers die zoetwatercontact hebben gehad zich laten testen. 

Nieuwe urinetest

Op de afdeling Parasitologie is een nieuwe urinetest ontwikkeld voor het aantonen van schistosomiasis. In de tropen is al bewezen dat de test gevoeliger is dan de huidige testen. In dit onderzoek wordt gekeken of deze nieuwe test gebruikt kan worden om schistosomiasis aan te tonen in reizigers, waarbij deze test zal worden vergeleken met de gebruikelijke bloed-, urine- en ontlastingsonderzoeken. Reizigers die aan dit onderzoek meedoen, krijgen de test geheel vergoed. Er zal gevraagd worden op maximaal 3 momenten extra bloed, urine en ontlasting in te leveren.

Uitgebreidere informatie voor proefpersonen kunt u hier downloaden.

Contact 

Wilt u meer informatie, of komt u in aanmerking om mee te doen aan dit onderzoek, stuur dan een mail naar ziekvantropen@lumc.nl. Vermeld daarbij uw naam, telefoonnummer, bestemming van de reis en de datum van het laatste zoetwatercontact.

Meer informatie over schistosomiasis