Levenscyclus van de parasiet

Hoe plant de parasiet zich voort in de mens en de mug ?

  1. Een vrouwelijke Anopheles mug, die parasieten bij zich draagt, injecteert malaria parasieten in het bloed tijdens een steek.
  2. Deze parasieten verdwijnen snel in de lever. De parasieten vermenigvuldigen zich in de cellen van de lever gedurende een periode van 5-16 dagen*. Hierbij treden geen ziekteverschijnselen op.
  3. Parasieten komen vrij uit de lever in het bloed en dringen rode bloedcellen binnen en gaan zich hierin weer vermenigvuldigen. Na rijping barsten de rode bloedcellen open en de jonge parasieten dringen weer nieuwe bloedcellen binnen. Deze cyclus in het bloed** blijft zich herhalen en resulteert in een snelle toename van het aantal parasieten in het bloed en in de ziekte-verschijnselen van malaria.
  4. Wanneer een Anopheles mug een bloedmaal neemt op deze patiënt, vermenigvuldigen de parasieten zich verder in de mug.
  5. Duizenden van deze parasieten komen in de speekselklieren van de mug terecht waar zij wachten om opnieuw geïnjecteerd te worden in het bloed van een mens bij een volgende steek.

*  De ontwikkelingsduur in de lever verschilt tussen de vier soorten malaria parasieten die de mens infecteren (P. falciparum 5-6 dagen; P. vivax 6-8 dagen; P. ovale 9 dagen; P. malariae 12-16 dagen). Ook kunnen levervormen van P. vivax en P. ovale zich niet direct gaan vermenigvuldigen, maar pas op een later tijdstip overgaan tot deling (tot enkele maanden tot vier jaar na infectie).

** De duur van de delingscyclus in de rode bloedcellen verschilt tussen de vier soorten. P. falciparum, P. vivax 48 uur; P.ovale 49-50 uur en P. malariae72 uur. De koortspieken worden veroorzaakt door het gelijktijdig barsten van de rode bloedcellen wanneer de jonge parasieten vrijkomen.

Levencyclus malaria parasiet
Levenscyclus van de malariaparasiet