Onderzoek in het nieuws 2004 - 2006

  • Klaargelegd voor later (pdf); Artikel in Cicero (September 2006, nr. 10) naar aanleiding van een artikel in Science van de Leiden Malaria Onderzoeksgroep over regulatie van genexpressie (repressie van translatie) tijdens de seksuele ontwikkeling van malariaparasieten.
  • Gevoelige achillushiel (pdf); Artikel in Nieuwsbrief Universiteit Leiden (Augustus 2006) naar aanleiding van een artikel in Science van de Leiden Malaria Onderzoeksgroep over regulatie van genexpressie (repressie van translatie) tijdens de seksuele ontwikkeling van malariaparasieten.
  • Het genoom van de knaagdier malariaparasiet Plasmodium berghei: achtergrond informatie bij het proefschrift van Taco kooij (LUMC) Cicero: Parasietengedrag (pdf) (Uitgave van het LUMC; 2006, nummer 4, p. 21);Leidraad, Taco Kooij (Uitgave Universiteit Leiden; april 2006, p2)
  • Malariavaccin een stap dichterbij (pdf); Artikel in Cicero (nr 11, 2005; uitgave van het LUMC) naar aanleiding van een artikel in PNAS van de Leiden Malaria Onderzoeksgroep over het gebruik van genetisch gemodificeerde, verzwakte malariaparasieten als een vaccin.
  • De malariacirkel (pdf); Artikel in Cicero (Uitgave van het LUMC; 2005, 8, p. 12-13) naar aanleiding van een artikel in Cell van de Leiden Malaria Groep over de proteomes van mannelijke en vrouwelijke geslachtscellen van malariaparasieten.
  • De familie malaria (pdf); Artikel in Cicero (Uitgave van het LUMC; 2005, 1, p. 13) over de Science publicatie van het genoom, transcriptoom en proteoom van de knaagdier malariaparasiet.
  • Malaria-onderzoekers leren hun vijand kennen; Interview met professor Andy Waters en Dr. Chris Janse in Mare naar aanleiding van een artikel in Science over het genoom van de knaagdierparasiet Plasmodium berghei (Mare nr. 17, 20 januari 2005; Uitgave van de Universiteit Leiden)
  • Parasiet geeft licht (pdf); Artikel in Cicero (Uitgave van het LUMC; 2004, 10, p. 7) over een genetisch gemodificeerde malaria parasiet die in Leiden ontwikkeld is en die het Green Fluorescent Protein (GFP) tot expressie brengt.
  • Andy Waters benoemd tot hoogleraar (moleculaire celbiologie van parasitaire infecties, in het bijzonder malaria) lees verder.