Adviezen voor tropenreizigers, vakantiegangers


Bescherming tegen (infectie door) muggen

Vakantiebestemming

Omdat er een toename is van malariaparasieten die resistent zijn tegen geneesmiddelen en er geen effectief vaccin bestaat tegen malaria wordt het steeds belangrijker om zich goed te beschermen tegen muggenbeten wanneer men op reis is. Zie voor meer informatie over het voorkomen van een malaria infectie 'Hoe kan men malaria voorkomen'.


Bescherming tegen een malaria-infectie door het slikken van medicijnen

Er zijn een aantal goed werkende medicijnen die u tegen een malaria-infectie kunnen beschermen. U moet zich persoonlijk laten adviseren door gespecialiseerde centra (bijvoorbeeld de vaccinatie-polikliniek van het LUMC), GGD's, huisartsen over de antimalaria middelen die voor uw reis belangrijk zijn.

Op deze site zijn geen gedetailleerde adviezen te vinden voor preventie van malaria door middel van malaria medicijnen (malaria-chemoprofylaxe), maar op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) worden de Nederlandse richtlijnen uiteengezet voor preventie van malaria bij reizigers. Deze richtlijnen worden gebruikt door de vaccinatiecentra bij GGD's, ziekenhuizen en door veel huisartsen. Op de website van de LCR vindt u algemene aanbevelingen/informatie bedoeld voor reizigers. 
Ook op de website van de afdeling Infectieziekten van het LUMC vind u informatie over malaria-medicijnen (malariaprofylaxe) zoals Chloroquine/Proguanil, Lariam, Malarone en Doxycycline (zie patiëntenfolders).

De reisbestemming, verblijfsduur, soort reis, gezondheid en leeftijd van een reiziger bepalen welke antimalaria maatregelen nodig zijn.

Soms hebben mensen langdurig gewoond in, of zijn afkomstig uit, een gebied waar malaria veel voorkomt. Zij hebben vaak gedeeltelijke immuniteit opgebouwd waardoor infectie een minder ernstig beloop heeft. Deze natuurlijke bescherming verdwijnt echter binnen een jaar als men (weer) in Nederland woont. Het is daarom belangrijk dat deze mensen, als zij bijvoorbeeld voor familiebezoek weer terug keren, zich ook goed beschermen tegen malaria.


Bescherming tegen een malaria-infectie door vaccinatie

Er bestaat nog geen effectief vaccin tegen malaria

Zie de website van de vaccinatiepolikliniek van het Leids universitair Medisch centrum (LUMC) voor gespecialiseerd advies over het gebruik van malaria-profylaxe op reis.