Bij- en Nascholing

De afdeling Parasitologie van het LUMC levert uitgebreide bijdragen aan het post-HBO en post-academisch onderwijs op het gebied van medische parasitologie en laboratoriumdiagnostiek van parasitaire infecties.

  • Post-academische cursus Medisch Parasitologische Diagnostiek
    Deze cursus van 2 weken wordt samen met de Boerhaave commissie van het LUMC ongeveer eenmaal per kalenderjaar georganiseerd. Zie voor de meest actuele informatie de website van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie.
  • Post-HBO cursus Parasitologische DiagnostiekDeze cursus van 6 dagen wordt ieder oneven kalenderjaar samen met de Leidse Hogeschool in november georganiseerd.  Tevens worden er jaarlijks speciale nascholingsdagen gegeven over de diagnostiek van malaria. Zie voor de meest actuele informatie over deze cursus en de nascholingsdagen de website van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie.  

Daarnaast levert de afdeling Parasitologie incidenteel specifiek gericht nascholingsonderwijs op het gebied van de medische parasitologie voor externe organisaties. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de sectie Leiden Clinical Parasitology Group.