O-benen (kind)

Uw diagnose

O-benen zijn benen die ter hoogte van de knieën naar buiten toe uitbuigen. Dit is in normale gevallen zichtbaar in beide benen. Tijdens de normale ontwikkeling van een kind treden X- en O-benen tijdelijk op, deze herstellen zich in het merendeel van de gevallen spontaan. 

O-benen worden ook wel genu varum genoemd. Wanneer dit verder past bij een normale ontwikkeling van het lichaam worden het fysiologische genu varum genoemd.
Kinderen tot 1 jaar oud hebben meestal natuurlijke O-benen (fysiologische genu varum). Dit is onderdeel van de ontwikkeling en dus niet afwijkend (pathologisch). Meestal corrigeert dit spontaan tot rechte benen wanneer het kind 1-2 jaar oud is. 

Er kan soms sprake zijn van een afwijkende (pathologische) vorming van O-benen. Dit kan mogelijk het geval zijn wanneer de O-benen zich niet vanzelf corrigeren tot rechte benen na de leeftijd van 1-2 jaar; als na 1-2 jaar zich O-benen ontwikkelen nadat er sprake was van rechte benen; of als er sprake is van eenzijdige O-benen (slechts 1 been heeft een uitbochting naar buiten in de knie). Oorzaken voor deze zeldzame pathologische O-benen kan een scheefvergroeiing zijn na een botbreuk of een ernstige botinfectie (osteomyelitis); rachitis waarbij er een vitamine D tekort is waardoor de botten zachter en buigzamer worden; of de ziekte van Blount waarbij er een groeiafwijking is in het deel van het scheenbeen vlak bij het kniegewricht. 

De behandeling is afhankelijk van de oorzaak van de O-benen. Fysiologische O-benen hebben geen verdere behandeling nodig. De behandeling van pathologische O-benen kan uiteenlopen en is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Uw behandelend arts zal u advies geven wat de meest geschikte behandeling is voor uw kind.