Infectie prothese

Uw diagnose

Een infectie van een prothese is een ontsteking van uw gewrichtssprothese die veroorzaakt wordt door bacteriën of schimmels. Door verscheidene oorzaken kan er een infectie ontstaan bij uw gewrichtsprothese. De infectie kan ter plekke van de heupprothese zelf ontstaan zijn of veroorzaakt worden door een infectie elders in het lichaam. De infectie zorgt voor veranderingen van het bot en het weefsel rondom de prothese. Dit kunt u van buitenaf merken doordat die plek pijn doet, erg warm aanvoelt, opzwelt en soms rood verkleurt. Wanneer de prothese recent geplaatst is, kan de wond ook persisterend blijven lekken. 

De infectie moet behandeld worden om te voorkomen dat het bot onherstelbaar aangetast wordt waardoor de prothese los komt te zitten in het bot én om te voorkomen dat een patiënt ernstig ziek wordt. Meestal worden voorafgaand aan de operatie nog aanvullende onderzoeken verricht om tot de diagnose prothese infectie te komen én ook om te achterhalen wat het meest geschikte antibioticum is. De infectie wordt bestreden met een operatie in combinatie met antibiotica. 

De behandeling (type operatie en soort antibiotica) is afhankelijk van de locatie en de duur van de prothese infectie, het type bacterie dat de infectie veroorzaakt en eventuele andere gezondheidsproblemen die reeds bij de patiënt spelen. Uw behandelend arts zal u advies geven wat in uw situatie de meest geschikte behandeling is. Dit gebeurt na overleg in een specialistisch artsenteam dat expertise heeft in het behandelen van infecties. Voor rokers is de belangrijkste stap in de behandeling te stoppen met roken. Roken kan ertoe leiden dat het lichaam een infectie niet adequaat te lijf kan gaan. 

Zie voor meer informatie omtrent een prothese infectie ook onze patiëntenfolder “Infectie van een prothese”.