Botbreuk, bovenarm

Uw diagnose

Een botbreuk (fractuur) in de bovenarm (humerus) kan ontstaan na een val op de schouder, op de bovenarm of wanneer u zich opvangt met een gestrekte hand. Twee bekende locaties waar deze botbreuk optreedt is ter hoogte van de schouder (genaamd proximale humerusfractuur) of in het midden van de bovenarm (genaamd mid-schacht humerusfractuur). 

Vaak wordt de botbreuk ter hoogte van de schouder (proximale humerusfractuur) behandeld met een mitella, waarbij de botbreuk vanzelf (zonder operatie) weer vastgroeit. Soms moet er een operatie aan te pas komen waarbij dan een plaat de botbreuk stabiliseert óf soms zelfs een schouderprothese geplaatst moet worden. 

Vaak wordt de botbreuk ter hoogte van het midden van de bovenarm (mid-schacht humerusfractuur) behandeld met een Sarmiento brace. Deze brace stabiliseert de delen van de botbreuk, zodat deze vanzelf (zonder operatie) weer vast groeien. Soms moet er een operatie aan te pas komen waarbij dan een plaat de botbreuk stabiliseert. 

De behandeling (met of zonder operatie) is afhankelijk van de kwaliteit van het bot, het type breuk en eventuele bijkomende letsels. Uw behandelend arts zal u advies geven wat in uw situatie de meest geschikte behandeling is. Voor rokers is de belangrijkste stap in de behandeling te stoppen met roken. Roken kan ertoe leiden dat het bot niet geneest.

Na het oplopen van deze botbreuk is het risico op een volgende botbreuk verhoogd wanneer u ouder bent dan 50 jaar én osteoporose (botontkalking) heeft. Daarom zal er automatisch een verwijzing plaatsvinden naar de Endocrinoloog in het LUMC. Via deze afdeling zal onderzoek plaatsvinden of u eventueel osteoporose heeft, indien dit het geval is, zullen zij u daarover verdere adviezen geven.