Polikliniek Plexus / Perifeer zenuwletsel

Behandeling zenuwletsels

De behandeling van al deze zenuwletsels is complex en multidisciplinair en vereist bijzondere expertise. De behandeling van deze zeldzame letsels op kinderleeftijd is geconcentreerd in drie centra in Nederland (LUMC, VUMC en Atrium Heerlen). Volwassen patiënten worden met name in het LUMC gezien. Gezien de zeldzaamheid van obstetrische letsels (3-5/1000 geborenen) en de overige aantal zenuwletsels werkt deze centrale aanpak kwaliteitsverhogend voor de patiëntenzorg.

Het aantal nieuwe patiënten dat de Leidse polikliniek bezocht, bedroeg in 2005 al meer dan 150; in 2006 bezochten ruim 200 nieuwe patiënten de orthopedisch chirurg. Vaak gaat het om patiënten die gedurende langere tijd zorg nodig hebben. Dat geldt met name voor de letsels die bij de geboorte ontstaan, de patiënt blijft meestal tot de leeftijd van 16,  17 jaar onder controle op de polikliniek i.v.m. secundaire gewrichtsproblemen.

Betrokken disciplines

De behandeling is multidisciplinair, waarbij neurochirurg, orthopedisch chirurg, revalidatiearts en fysio/ergotherapeut in wisselende samenstelling participeren. Soms begint de behandeling met zenuwchirurgie, soms met een orthopedische ingreep. In alle gevallen is goede revalidatie van groot belang.

Bij jonge kinderen is het meestal noodzakelijk om een deel van de diagnostiek (CT-scan, MRI-scan) onder narcose uit te voeren. Daarom wordt ook intensief samengewerkt met de kinderanesthesiologie.

Fundamentele disciplines: Neurofysiologie, Neuropathologie (voor neurochirurgie operaties). Onderzoek afdeling Orthopaedie, Radiologie, Stamcellaboratorium, Pathologie.