Voorbereiding

Voorafgaand aan uw polikliniekbezoek is het verstandig om de nodige voorbereidingen te treffen. U kunt hierbij denken aan:      

  • Vervoer
  • Meevragen van een familielid, vriend of goede bekende. Samen hoort u meer dan alleen.
  • Zorg voor een tolk indien nodig
  • Kom op tijd, maar houdt ook rekening met eventuele wachttijd
  • Schrijf uw eventuele vragen op, zodat u deze kunt stellen aan de arts tijdens het consult 
  • U zult als patiënt wellicht gevraagd worden om een of meerdere vragenlijst(en) in te vullen. Dat kan zijn in het kader van diagnostiek, in kaart brengen van uw klachten, kwaliteitscontrole na behandeling of verzameling van informatie voor wetenschappelijk onderzoek. Om de vragenlijst in te vullen kan het nodig zijn via patientportaal mijnLUMC in te loggen.