Polikliniek

Van maandag tot en met donderdag zijn er spreekuren op de polikliniek Orthopaedie. Deze spreekuren worden verricht door de stafleden, arts-assistenten en een specialistisch verpleegkundige. Doordat het LUMC een opleidingskliniek is, kan het zijn dat u eerst door een co-assistent of semi-arts wordt beoordeeld. Ook kan het zijn dat u in de loop van de tijd van dokter wisselt. De kwaliteit en continuïteit is echter gewaarborgd, omdat de artsen in opleiding altijd onder supervisie van een staflid werken. Verder worden veel beslissingen bij multidisciplinaire overleg genomen.

Tijdens het eerste consult onderzoekt de arts(-assistent) de aandoening en stelt een diagnose. Er worden röntgenfoto's gemaakt en eventueel wordt er bloed afgenomen voor bloedonderzoek. Samen met u wordt de verdere behandeling besproken.

Naast de algemene en kinder (heupjes) polikliniek Orthopaediezijn er een aantal gespecialiseerde poliklinieken waarvoor aparte spreekuren worden gehouden:

Op elke specialistische polikliniek werken specialisten en specialistisch verpleegkundigen die zich hebben gespecialiseerd in dat vakgebied. De arts-assistenten die op deze spreekuren werkzaam zijn, doen dat in het kader van hun opleiding in dat vakgebied.

Het is mogelijk dat u wordt aangeboden om deel te nemen aan behandelingen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. U zult hierover altijd van tevoren uitvoerig worden geïnformeerd en deelname gebeurt op vrijwillige basis.