Geschiedenis

 

 

 
Foto Murk JansenDr. Murk Jansen (1867 – 1935) was degene die op 24 november 1904 in het Academisch Ziekenhuis Leiden een orthopaedische polikliniek opende, het “poliklinicum van Dr. Murk Jansen”. Mede op advies van Prof. Korteweg, chirurg, begon Jansen aan de verzelfstandiging van de orthopaedische chirurgie. Dit leidde aanvankelijk tot veel verzet vanuit de algemene heelkunde.
Schilderij AnnaMede door haar werk voor de volkstelling van het aantal ‘misvormden’ in Nederland in 1923 kwam Anna Groll in contact met Murk Jansen. De samenwerking met Anna Elisabeth Groll (1856 – 1937) leidde tot de oprichting van de “Vereeniging voor Misvormden” in 1919. Dit vormde uiteindelijk de basis voor de totstandkoming van de “Anna Kliniek voor Orthopaedie”, welke op 11 november 1929 werd geopend. Het gebouw was ontworpen door architect Hoogervorst uit Amersfoort en gebouwd door Kiebert, aannemer uit Sassenheim
Foto Van NesDe opvolger van Jansen, welke hij zelf aangewezen had op zijn sterfbed, werd een oud-leerling van hem, Cornelis Pieter van Nes (Anna kliniek 1935 – 1952). Zijn voorliefde voor de orthopaedie was mede te ‘danken’ aan het feit dat bij zijn moeder een heupfractuur was miskend en geleid had tot invaliditeit. Onder hem brak een roerige tijd aan voor de Anna-Kliniek, zowel door bestuurlijke beslommeringen als de oorlogsjaren.
Schilderij MulderJan Derk Mulder volgde hem op en werd de eerste behandelend geneesheer van de kliniek (Anna kliniek 1952 – 1968). Daarnaast werd hij in 1962 buitengewoon lector in de orthopaedie, gevolgd door buitengewoon hoogleraar op 3 mei 1968. In 1937 werd de kliniek uitgebreid met een nieuwe polikliniek (de oude werd woning voor de tuinman, die tevens chauffeur was op de ziekenwagen). 
Schilderij Duifjes

Na het plotseling overlijden van Mulder werd Frederik Duijfjes (Anna kliniek 1968 – 1977) diegene onder wiens leiding menig patiënt met ‘lijders aan aandoeningen van beenderen, spieren en gewrichten’ werden opgenomen en behandeld. Veertig jaar na de opening van de kliniek droeg de vereniging die de kliniek exploiteerde nog steed de naam “Vereeniging voor Misvormden”. Pas in 1975 werd deze naam veranderd in “Vereniging voor Orthopaedie “De Anna-Kliniek”, te Leiden”. 

Met ingang van 1 januari 1977 werd de behandeling, verpleging en verzorging van orthopaedische patiënten overgedragen aan het Academisch Ziekenhuis te Leiden. Kort daarna werd de Anna-Kliniek afgebroken.

Foto OnvleeNa het pensioen van Duijfjes in 1983 trad Gerard Onvlee op als interim hoofd van de afdeling orthopaedie. In mei 1986 vertrok hij naar Zaire om daar het orthopaedisch vak op een ander niveau te beoefenen danwel te introduceren.
Foto Rozing

In 1978 werd Piet Rozing staflid bij de afdeling en in 1986 werd hij hoogleraar en afdelingshoofd. Onder zijn leiding heeft met name het onderzoek binnen de afdeling en de samenwerking met de Technische Universiteit Delft een grote impuls gekregen. Samen met Professor Henk Stassen van de Technische Universiteit Delft en Professor Rozendal van de Vrije Universiteit Amsterdam was hij een van de oprichters van "The Dutch Shoulder Group".

In 2007 is Piet Rozing met emiritaat gegaan.

Foto NelissenDe orthopaedie in het Leids Universitair Medisch Centrum wordt sinds 2006 geleid door Rob G.H.H. Nelissen. Er zijn tegenwoordig 7 medische stafleden, 3 wetenschappelijke stafleden, 6 artsen in opleiding tot orthopaedisch chirurg en een tiental onderzoekers.