Metaal Ionen

Metaalionen na reconstructie middels tumorprosthese

Projectgroep 

Startdatum

2017
 

Samenvatting

Metaal ion disseminatie bij het gebruik van metaal-op-metaal overbrengingen en metaal houdende coatings in orthopedische prothesiologie is onderwerp van discussie. Zowel lokale als systemische effecten zijn niet volledig beschreven in de literatuur. Omdat in tumorprotheses veelvuldig gebruik wordt gemaakt van metaal op metaal overbrengingen en coatings (zilver) zijn wij een prospectieve studie gestart naar systemische metaal ion concentraties na plaatsing van tumor protheses. 
 

Contactpersoon

Naam: Philip Sanders 
Telefoon: 071-526 4084 
Fax: 071-526 6743  
E-mail: p.t.j.sanders@lumc.nl