CFR-PEEK

Reconstructieve Technieken na Resectie van Bottumoren

Projectgroep

Startdatum

2017

Samenvatting

Chirurgische behandeling van laaggradige kraakbeentumoren behelst lokale behandeling middels curettage. Soms is na curettage het plaatsen van een plaat geïndiceerd. Helaas is bij de huidige metalen platen het niet goed mogelijk het operatiegebied radiologisch te vervolgen door veldinhomogeniteit op MRI onderzoek. Daarom zijn carbon platen geïntroduceerd welke deze radiologische nadelen niet hebben. Met de CFR-PEEK studie willen wij deze potentiele voordelen in onderzoeksverband aantonen.   

Contact

Naam: Philip Sanders  
Telefoon:  071-526 4084  
Fax:  071-526 6743   
E-mail: p.t.j.sanders@lumc.nl