iCare Ewing

Projectgroep 

Samenwerking

  • Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC)
  • University Hospital Essen, West German Cancer Center, Ewing studiencentrale

Startdatum

2017 

Subsidiegever

Team Westland 

Samenvatting

Het primaire doel van deze studie is de ontwikkeling van patiënt specifieke behandelingsstrategieën en risico analyse aan de hand van de volgende projecten:

  1. Patiënt specifieke predictie modellen - De invloed evalueren van individuele kenmerken van een patiënt en zijn/haar tumor op het krijgen van een lokaal recidief, metastasen en overleving voor diverse strategieën van lokale behandeling vanaf diagnosis. Met als  uiteindelijke doel het ontwikkelen van een statistisch model dat de overleving en kans op recidief zal voorspellen. Dit model zal beschikbaar worden gesteld in de vorm van een mobile app. 
  2. Chirurgisch classificatie systeem – Evalueren van het effect van chirurgische marges en histologische response op het krijgen van een lokaal recidief, metastasen en overleving. Met als uiteindelijke doel het ontwikkelen van een chirurgisch classificatie systeem dat bijdraagt aan het verder personaliseren van de behandeling van Ewing sarcoom. 
  3. Rol van radiotherapie - Onderzoek naar het effect van radiotherapie op overleving en het krijgen van een recidief en het opstellen van richtlijnen met betrekking tot indicaties voor radiotherapie. 
  4. Complicaties en kwaliteit van leven - Identificeren van complicaties op lange en korte termijn gerelateerd aan de lokale behandeling.
  5. Response evaluatie - Identificeren van een accurate niet-invasieve voorspeller van de response op chemotherapie. Hiervoor zullen diverse PET-CT, MRI parameters en combinaties vergeleken worden om uiteindelijk de beste voorspeller te selecteren. Zodat de respons eerder in het behandeltraject bepaald kan worden en de behandeling zo nodig intensiever of juist minder intensief kan worden.

Contactpersoon

Naam: Sarah Bosma
Telefoon: 071 - 526 3161
Fax: 071 - 526 6743 
E-mail s.e.bosma@lumc.nl