TOP

Tenosynovial Giant Cell Tumors (TGCT) Observational Platform Project (TOP)

Projectgroep

Samenwerking

  • Mathematical Insituut, Universiteit Leiden
  • Amsterdam Medisch Centrum
  • Royal Orthopaedic Hospital, Birmingham, United Kingdom
  • Royal National Orthopaedic Hospital, Stanmore, United Kingdom
  • Mount Sinai Hospital, University of Toronto, Toronto, Canada
  • Radboud Universitair Medisch Centrum
  • UMC Groningen
  • University Hospital Graz
  • Japanese Sarcoma Group

Startdatum 

2016

Subsidiegever

Daiichi Sankyo 

Samenvatting

Het LUMC heeft het voortouw genomen in een groot internationaal onderzoek naar de behandeling van tenosynoviale reusceltomuren (TGCT). Wereldwijd hebben gespecialiseerde sarcoom-instituten bijgedragen aan dit onderzoek. Het doel was om te bepalen wat de invloed is van specifieke behandelstrategieen in combinatie met wel of geen bestraling (radiotherapie) of targeted therapy op (ziekte vrije) overleving.

Ieder mens en elke TGCT is verschillend. Veelbetekenend is dat kansen op een plaatselijke teruggroei (lokaal recidief) en functionele resultaten per persoon verschillen. De resultaten van het retrospectieve als ook dat van het prospectieve (TOPP) onderzoek zullen behandelaars en patiënten ondersteunen in de multimodality treatment mogelijkheden.

De ware incidentie van deze zeldzame tumoren werd beschreven in "Higher incidence rates than previously known in tenosynovial giant cell tumors". Mastboom MJL, Verspoor FGM, Verschoor AJ, Uittenbogaard D, Nemeth B, Mastboom WJB, Bovée JVMG, Dijkstra PDS, Schreuder HWB, Gelderblom H, Van de Sande MAJ; TGCT study group.

Toekomstige publicaties op het gebied van MRI gradering, ziekte activiteit bij kinderen, CSF1r upregulatie en haar klinische relevantie zullen samen met de resulaten van het retrospectieve cohort onderzoek van > 100 patienten en het prospectieve TOPP cohort volgen.

Websites:

https://www.lumc.nl/org/oncologie-centrum/patienten/ziektes-en-aandoeningen/wekedelentumor/verwijzers/behandelrichtlijnen-reusceltumor-wekedelen

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02948088?term=tgct&rank=1

Contactpersoon voor onderzoek

Naam:  Monique Mastboom MD, PhD-student
Adres:  Leids Universitair Medisch Centrum
  Afdeling Orthopaedie (zone J11-R)
  Postbus 9600
  2300 RC Leiden 
 Tel:071-526 4088 
 Mobiel:06-81 90 82 49 
 E-mail: M.J.L.Mastboom@lumc.nl

Contactgegevens voor patiënten

Polikliniek Orthopedie: 071-526 8003 (van 09.00-12.30 uur) 
Polikliniek Radiotherapie:071-526 3525  
Polikliniek Medische Oncologie: 071-526 3523