PERSARC

Personalised Sarcoma CareProjectgroep

Samenwerking

 • Mathematical Insituut, Universiteit Leiden
 • Amsterdam Medisch Centrum
 • Antoni van Leeuwenhoek – Nederlands Kanker Institute
 • Netherlands Comprehensive Cancer Organization (IKNL)
 • Royal Orthopaedic Hospital, Birmingham, United Kingdom
 • Royal National Orthopaedic Hospital, Stanmore, United Kingdom
 • Mount Sinai Hospital, University of Toronto, Toronto, Canada
 • Radboud Universitair Medisch Centrum
 • UMC Groningen
 • Daniel den Hoed - Erasmus Medisch Centrum
 • Scandinavian Sarcoma Group
 • University Hospital Graz
 • Japaneese Sarcoma Group

Startdatum

2016

Subsidie

Dutch Cancer Society (DCS) – KWF Kankerbestrijding 

Samenvatting

Het LUMC heeft het voortouw genomen in een groot internationaal onderzoek naar wekedelentumoren. Wereldwijd hebben gespecialiseerde sarcoom-instituten bijgedragen aan dit onderzoek. Het doel was om te bepalen wat de invloed is van ruime en niet-ruime snijranden in combinatie met wel of geen bestraling (radiotherapie).

Ieder mens en sarcoom is verschillend. Veelbetekenend is dat kansen op een plaatselijke teruggroei (lokaal recidief) en overleving per persoon verschillen. De resultaten van het onderzoek ondersteunen behandelaars en patiënten in hun afweging tussen, mits mogelijk, ruime of minder ruime snijranden en behandeling met radiotherapie (voor of na de operatie). Het bijzondere is dat dit afgestemd kan worden op het sarcoom en de individuele patiënt. Dit onderzoek is gepubliceerd bij The European Journal of Cancer, een Engelstalige versie van deze publicatie is online te lezen.

Website

https://www.lumc.nl/org/oncologie-centrum/patienten/ziektes-en-aandoeningen/wekedelentumor/persarc/
https://www.lumc.nl/org/oncologie-centrum/patienten/ziektes-en-aandoeningen/wekedelentumor/research/ 
http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(17)31098-5/fulltext


Contactpersoon voor onderzoek

Naam:  Veroniek van Praag MD, PhD-student 
Adres:Leids Universitair Medisch Centrum
 Afdeling Orthopaedie (zone J11-R)
 Postbus 9600
 2300 RC Leiden 
Tel:071-526 4088 
Mobiel:06-81 90 82 49 
E-mail: vmvanpraag@lumc.nl 

Contactgegevens voor patiënten

Polikliniek Orthopedie: 071-526 8003 (van 09.00-12.30 uur) 
Polikliniek Radiotherapie:071-526 3525 
Polikliniek Medische Oncologie: 071-526 3523