LOAS

Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study

  LOAS

 

Projectgroep

Samenwerking

  • Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht
  • Alrijne Ziekenhuis, Leiden/Leiderdorp
  • Groene hart ziekenhuis, Gouda
  • Lange land ziekenhuis, Zoetermeer
  • OCON, Hengelo
  • Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
  • Waterland Ziekenhuis, Purmerend

Startdatum

2011 

Subsidie

Reumafonds

Samenvatting

Het aantal mensen dat een totale heup- of knieoperatie ondergaat in verband met artrose van heup of knie neemt sterk toe. In Nederland worden per jaar ongeveer 50.000 heup- en knieprothesen geplaatst. In het algemeen zijn de uitkomsten gunstig ten aanzien van pijn en de fixatie van de prothese in het bot. De 10 jaars overleving is gemiddeld 90-95% voor zowel de heup- als knieprothesen. Een gedeelte van de patiënten (20-30%) heeft een tegenvallend resultaat met betrekking functie en kwaliteit van leven en toename van de loopafstand. Tot nu toe zijn er maar weinig studies die op korte en lange termijn naar de uitkomsten van totale heup- en totale knie prothesen op alle aspecten van de gezondheidstoestand gericht zijn, inclusief maatschappelijke participatie en  tevredenheid over en behoefte aan zorg vóór en na de operatie.

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de korte en lange termijn uitkomsten van totale knie en totale heup prothesen ten aanzien van alle aspecten van de gezondheidstoestand en van de factoren die op de uitkomsten van invloed zijn.

Methode

Prospectieve multicenter studie, waarbij alle patiënten die een totale knie- of totale heup prothese operatie ondergaan in de deelnemende centra 10 jaar zullen worden gevolgd. Uitkomstmaten zijn o.a. het functioneren van de heup of knie, dagelijkse activiteiten, maatschappelijke participatie, en zorggebruik. De resultaten van het onderzoek kunnen leiden tot een betere selectie, behandeling maar ook voorlichting van patiënten met een totale heup- of totale knie prothese.

Website

LOAS

Contactpersoon

 Naam:Daisy Latijnhouwers
 Telefoon:06-57738048 
 Fax:071-5266743 
 E-mail:loas@lumc.nl