TesLaRCT

Teres Major versus Latissimus Dorsi transpositie bij posterosuperior Rotaror Cuff scheuren: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek.

Projectgroep 

Samenwerking

LUMC

Laboratory site

Laboratorium voor Kinematica en Neuromechanica (LK&N)

Startdatum  

1 december 2011

Abstract

Achtergrond

Als mogelijke behandeling voor een volledige posterosuperiore rotator cuff (RC) ruptuur zijn verschillende spierpeestransposities beschreven. Hiervan worden twee gebruikt in dit ziekenhuis: de m. teres major (TM) transpositie en de m. latissimus dorsi (LD) transpositie. Met biomechanische computermodellen en EMG onderzoek lijkt de TM transpositie succesvol. Echter, van deze transpositie zijn geen langetermijnresultaten gerapporteerd. Midden- en langetermijnresultaten van de LD transpositie zijn relatief gunstig, hoewel dit enkel is gerapporteerd in kleine patiënten series. Onze hypothese is dat  de resultaten na 3 en 6 maanden vergelijkbaar zijn in beide groepen, maar dat na één en twee jaar de TM transpositie tot een significant betere exorotatie in adductie en abductie leidt, en daarbij een betere klinische uitkomst.

Doel van het onderzoek

Deze studie heeft tot doel het vergelijken van de klinische en biomechanische uitkomsten van de TM transpositie en de LD transpositie in patiënten met een volledige posterosuperiore rotator cuff ruptuur. 

Onderzoeksopzet

Een gerandomiseerd, dubbel geblindeerd, interventieonderzoek. De ene groep zal een TM transpositie krijgen en de andere groep een LD transpositie.  

Onderzoekspopulatie

Patiënten met een op MRI bevestigde volledige posterosuperior RC ruptuur (m. supraspinatus en m. infraspinatus), waarbij de m. subscapularis en m. deltoideus intact is.  

Omschrijving en inschatting van belasting en risico

Omdat alle toegepaste interventies tot de standaard behandeling van rotatorcuff rupturen behoren, zijn de risico's en mogelijke belasting voor de patient vergelijkbaar met de standaard klinische situatie buiten het onderzoek. Preoperatief en één en twee jaar postoperatief zal het onderzoek tot 50 minuten kunnen duren. Bij 3 maanden en 6 maanden postoperatief zullen de metingen ongeveer 30 minuten duren per bezoek. Bij het bewegingsonderzoek en oppervlakte EMG onderzoek wordt geen discomfort verwacht. Afspraken zullen dezelfde dag gepland worden als de afspraken op de polikliniek voor postoperatieve controles bij de operateur. Bij elke proefpersoon zal tijdens de operatie een biopt worden afgenomen van de deltoidus, infraspinatus en de teres minor, ofwel een hapje uit de spier (doorsnede 2x2 mm). Van de biopt afname zult u niets merken, deze zullen ook geen gevolgen hebben voor uw gezondheid.

Website

www.trialregister.nl/trialreg/admin/rctview.asp?TC=4721.

Contactpersoon

Naam: Celeste Overbeek, MD, PhD -student   
Adres: Leids Universitair Medisch Centrum 
 Laboratorium voor Kinematica en Neuromechanica  
 Gebouw 1, kamer B0-57  
 Albinusdreef 2  
 2333 ZA Leiden
  
Correspondentieadres:  Postbus 9600 
 2300 RC Leiden
Telefoon: 071-526 2581   
E-mail: c.l.overbeek@lumc.nl