SUBSTANTIAL COHORT

De rol van de subscapularis in massale scheuren van het rotatoren manchet: een prospectief cohort met biomechanische en klinische metingen

Projectgroep 

Laboratory site

Laboratorium voor Kinematica en Neuromechanica (LK&N)


Startdatum

1 maart 2018

Samenvatting

Achtergrond

Een belangrijke oorzaak van schouderklachten zijn degeneratieve scheuren van het rotatoren manchet. De supraspinatus is hierbij vaak betrokken, maar patiënten krijgen met name klachten als de infraspinatus en/of subscapularis ook betrokken is. In tegenstelling tot degeneratieve infraspinatus scheuren, is er veel minder bekend over degeneratieve subscapularis scheuren. Zowel kadaver als computersimulatie studies laten zien dat de subscapularis essentieel is voor stabiliteit van het schoudergewricht (glenohumeraal) en daarmee schouderfunctie. Verrassend genoeg, wordt er zowel in de kliniek als in wetenschappelijk onderzoek weinig aandacht besteed aan disfunctie van de subscapularis. Mogelijk betreft dit een kennishiaat en een beperking van de huidige zorg voor scheuren van de rotatoren manchet.  

Doelstelling

Ons doel is om klinisch vast te stellen dat de subscapularis cruciaal is voor glenohumerale stabiliteit. De studie is onderverdeeld in twee work packages. In work package 1, testen we de hypothesen dat mensen met degeneratieve subscapularis scheuren: 1) meer humerus cranialisatie hebben (röntgenfoto’s), 2) meer compensatoire co-contractie van de teres major en latissimus dorsi hebben (EMG), en 3) minder goed kunnen exoroteren en eleveren, in vergelijking met asymptomatische controles (Flock of Birds). In work package 2 testen we de hypothese, dat ná chirurgie, klachten verminderen en compensatoire biomechanica niet meer nodig zijn en dus, dat kinematica en spieractivatie patronen herstellen naar de situatie in asymptomatische participanten. 

Methode

Een cohort studie met meting van schouder kinematica, spieractivatiepatronen en klinische scores in vijf-en-dertig patienten gediagnosticeerd met een degeneratieve subscapularis scheur. De metingen zijn pre-operatief en 6 en 12 maanden na chirurgie.  

Omschrijving en inschatting van belasting en risico: Voor het afnemen van vragenlijsten en het doen van biomechanische metingen, vragen wij driemaal 120 minuten van patiënten. Daarnaast worden zes studie-gerelateerde röntgenfoto's gemaakt van de aangedane schouder. Dit resulteert in een stralingsdosis van ±0.12mSv (±0.02 mSv / X-Ray).

Contact

Naam: Celeste Overbeek, MD, PhD -student  
Adres: Leids Universitair Medisch Centrum 
 Laboratorium voor Kinematica en Neuromechanica  
 Gebouw 1, kamer B0-57  
 Albinusdreef 2 
 2333 ZA Leiden
  
Correspondentieadres: Postbus 9600
 2300 RC Leiden
Telefoon: 071-526 2581  
E-mail: c.l.overbeek@lumc.nl