Opioïdegebruik

Het onderzoek

Opioïdegebruik voor- en na knie- en heupvervanging: een landelijk onderzoek 

Projectgroep 

Startdatum  

2019 

Subsidie 

Van Rens Fonds 

Samenvatting 

In Nederland werd er in 2016 aan meer dan 1.1 miljoen mensen een opioïde voorgeschreven, en dit aantal blijft toenemen. Langdurig opioïdgebruik kan leiden tot een verhoogde pijngevoeligheid en slechtere uitkomsten na de operatie. Verkeerd gebruik kan leiden tot verslaving.  Tussen 2005 en 2015 zijn de voorschriften van huisartsen met een factor 6 toegenomen en de belangrijkste voorschrijfreden (>50%) was spier- en skeletpijn. Aangezien artrose gepaard gaat met chronische spier- en skeletpijn en de pijn de belangrijkste reden is voor gewrichtsvervanging, hebben patiënten die een gewrichtsvervangende operatie moeten ondergaan verhoogd risico voor chronisch opioïdgebruik. Uit Amerikaans onderzoek weten we dat 25-40% van de patiënten na een gewrichtsvervangende operatie chronisch opioïden gebruikt. Het is echter niet duidelijk hoe het opioïdgebruik onder de Nederlandse patiënten na een gewrichtsvervangende operatie over de jaren heen veranderd is en wat de gevolgen zijn van dit gebruik.  

Doelstelling 

Beoordelen wat het jaarlijkse opioïdgebruik is van de patiënten met een knie- of heupvervanging voor- en na operatie tussen 2007 en 2018 

Beoordelen van de voorschrijfvolumes van opioïden en andere pijnmedicatie in patiënten met een knie- of heupvervanging voor en na de operatie over tijd (2007-2018) bij  verschillende voorschrijvers: orthopeden, andere medisch specialisten, en huisartsen. 

Identificeren van patiënten die risico lopen om chronisch opioïdgebruiker te worden 

Onderzoeken of chronisch opioïdgebruik bepaalde uitkomsten kan voorspellen gedurende het eerste postoperatieve jaar na een knie- of heupvervanging  (denk aan de kans op heroperatie, overlijden en patiënt-gerelateerde uitkomsten).  

Contactpersoon 

Naam: Heather van Brug  
Telefoon: 071 - 526 3593  
E-mail: H.E.van_Brug@lumc.nl