Expertise in ziekte en behandeling

Patiënten met een zeldzame aandoening kunnen in het LUMC terecht voor gespecialiseerde zorg. Binnen ons ziekenhuis zijn diverse zogenaamde expertisecentra erkend. Een centrum behelst een samenwerkingsverband waarbinnen kennis en ervaring gebundeld wordt. De betrokken zorgverleners zijn experts op gebied van deze ziektes en hun specifieke behandeling. 

Lees meer over de landelijke expertisecentra en Europese referentienetwerken.  

De afdeling  Orthopedie heeft bijzondere aandacht voor en ervaring  met een aantal specifieke ziektebeelden, hun medische achtergrond en behandeling. Binnen een zogenaamd multidisciplinair team wordt samengewerkt met andere medisch specialisten om zo de beste behandeling te kunnen bepalen en uitvoeren. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van kennis en ervaring. Het wetenschappelijk onderzoek dat onze afdeling verricht is met name op deze speerpunten gericht.