Uw afspraken in verband met COVID19

In verband met COVID19 worden uw afspraken op de polikliniek Orthopaedie, waar mogelijk aangepast. Kijk in het Patiëntenportaal voor uw actuele afspraken en aanpassingen. Waar mogelijk wordt uw afspraak omgezet naar een telefonische afspraak. Uw behandeld arts bekijkt dagelijks welke afspraken wel door moeten gaan.