Tenosynoviale reusceltumor (TGCT)

Tenosynoviale reusceltumor (Engels: tenosynovial giant cell tumor (TGCT), voorheen Pigmented Villonodular Synovitis (PVNS)) is een zeer zeldzame goedaardig aandoening van het slijmvlies van de binnenkant van een gewricht, peesschede of slijmbeurs. Vroeger werd gedacht dat deze afwijking een ontstekingsbeeld van dit slijmvlies zou zijn, maar tegenwoordig weten we dat het een goedaardige weke delen tumor van dit slijmvlies is. De tumor bevat een type reuscellen waaraan de tumor zijn naam verleent. 

Er bestaan twee vormen tenosynoviale reusceltumoren, een lokale en een diffuse vorm. De lokale vorm bestaat vaak uit één scherp begrensde bol welke met een operatie relatief gemakkelijk te verwijderen is. De lokale vorm komt in ongeveer 0-6% van alle patiënten na deze operatie terug (recidief). De diffuse vorm is een stuk uitgebreider en heeft een lokaal agressiever gedrag, waarbij het hele gewricht aangetast kan zijn. De diffuse vorm komt het meest voor rondom de knie. De voorkeursbehandeling is het verwijderen van het tumorweefsel door een operatie (synovectomie). Soms wordt medicamenteuze behandeling in studieverband (trial) gegeven. 

Tenosynoviale reusceltumoren zijn erg zeldzaam. Per jaar krijgen ongeveer 50 op de miljoen mensen de diagnose lokaal type TGCT en ongeveer 5 op de miljoen mensen de diagnose diffuus type TGCT. De meeste patiënten ervaren pijn, zelling en soms bewegingsbeperking van het aangedane gewricht. 

Hoewel tenosynoviale reusceltumoren soms veel gewrichtsschade kunnen geven, zijn ze goedaardig en geven ze in principe nooit uitzaaiingen. De overleving is dus zeer goed.

Behandelrichtlijnen Reusceltumor Wekedelen