Multipel Myeloom

Bij multipel myeloom kunnen ook andere problemen in het lichaam ontstaan, zoals verstoorde bloedaanmaak, stroperiger bloed, verhoogde hoeveelheid kalk in het bloed (hypercalciemie), nierproblemen of zenuwschade. De hoofdbehandelaar van het multipel myeloom is de hematoloog. Naar gelang de klachten of schade die optreedt in het lichaam kunnen andere medisch specialisten, zoals de orthopedisch chirurg, worden ingeschakeld. 

Per jaar krijgen ongeveer 1100 mensen in Nederland de diagnose multipel myeloom. Het komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 70 jaar. Door de plasmacel haarden in het skelet kunnen pijnklachten en soms botbreuken of wervelinzakkingen ontstaan. Soms is dit het eerste symptoom van multipel myeloom en komt de ziekte hierdoor pas aan het licht.

Multipel myeloom is ook bekend onder de naam ziekte van Kahler, vernoemd naar de Oostenrijkse internist Otto Kahler (1849 – 1893), die de aandoening voor het eerst beschreef. Multipel myeloom is een kwaadaardige aandoening van plasmacellen in het beenmerg, die zich ongecontroleerd delen. Plasmacellen zijn witte bloedcellen die antistoffen maken. Kwaadaardige plasmacellen kunnen zich via de bloedbaan verspreiden door het lichaam en kunnen zich nestelen in bijvoorbeeld de botten. Dit noemen we Kahler haarden of plasmacytomen.

Ziekte van Kahler