Enchondroom + atypische cartilagineuze tumor (ACT)

Een enchondroom is een goedaardige kraakbeen afwijking die ontstaat in de mergholte van een bot. Een atypische cartilagineuze tumor (ACT) is een intermediaire kraakbeen afwijking met een goedaardig gedrag, en kan ontstaan uit een enchondroom. 

Enchondromen kunnen op elke leeftijd en in elk bot voorkomen. Over het algemeen geven enchondromen geen klachten, ze worden dan ook meestal bij toeval ontdekt als om andere redenen een röntgenfoto wordt gemaakt. 

Meestal hoeft voor een enchondroom geen behandeling plaats te vinden, omdat het geen klachten geeft en de sterkte van het bot niet aantast. Soms vindt wel chirurgische behandeling plaats, bij pijn, toenemende zwelling of een dreigende botbreuk. Hetzelfde geldt voor een atypische cartilagineuze tumor, maar deze worden wel vaak langer vervolgd met een MRI.

Meestal komen enchondromen maar op één lokalisatie voor (solitair). Er zijn ook mensen met meerdere enchondromen, dit noemen we enchondromatosis ofwel de ziekte van Ollier. Indien er ook vaatkluwens (angiomen) voorkomen in de huid of andere weke delen, spreken we van het syndroom van Mafucci. Beiden zijn zeer zeldzaam, maar in deze gevallen is de kans op een kwaadaardige ontaarding vanuit een enchondroom iets hoger, en deze mensen worden dus langer gecontroleerd op de polikliniek. 

Enchondromen en atypische cartilagineuze tumoren zijn niet kwaadaardig en de overleving is dus zeer goed. 

Zie voor meer informatie omtrent een atypische cartilagineuze tumor ook onze patiëntenfolder “Atypische Cartilagineuze Tumor”.