Medisch Specialist

Deze informatie is bestemd voor medisch specialisten die patiënten naar het LUMC willen verwijzen.

Verwijzingen naar de polikliniek
Alle nieuwe patiënten moeten schriftelijk worden aangemeld door middel van een verwijsbrief gericht aan:

Polikliniek Orthopaedie (K2-Q)
T.a.v. het hoofd polikliniek 
Postbus 9600
2300 RC Leiden
Telefoonnummer +31(0)71-526 8003

In deze verwijsbrief moeten ten minste de volgende gegevens worden vermeld:

  • De persoonsgegevens van de patiënt (inclusief telefoonnummer)
  • Naam van de verwijzer
  • Reden van de verwijzing
  • Aanduiding termijn waarop patiënt gezien moet worden

Aan de hand van deze informatie stelt het hoofd van de polikliniek vast hoe snel de aangemelde patiënt op de polikliniek gezien moet/kan worden. De polikliniek nodigt de patient telefonisch uit of stuurt een brief met datum en informatie over het eerste polibezoek. Ook de huisarts krijgt bericht over de datum van de 1e afspraak. 

Algemene polikliniek en gespecialiseerde poliklinieken
De polikliniek Orthopaedie is onder te verdelen in de algemene polikliniek: Orthopaedie, Kinderorthopaedie en diverse gespecialiseerde (multidisciplinaire) poliklinieken voor de drie aandachtsgebieden, te weten:

Wachttijd
Afhankelijk van de verwijsreden kan de tijd tussen de ontvangst van de verwijsbrief en het eerste consult tussen de 6 en 8 weken liggen, wanneer de patiënt of op de algemene polikliniek of op een van de gespecialiseerde polikliniek wordt gezien. Bij spoedverwijzingen is het aan te raden telefonisch overleg te plegen met de consulent.

Wetenschappelijk onderzoek
Het is mogelijk dat patiënten worden gevraagd om deel te nemen aan behandelingen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Patiënten worden hierover van tevoren uitvoerig over geïnformeerd en deelname gebeurt op vrijwillige basis.