Beentumoren Commissie

Deze informatie is bestemd voor medisch specialisten die patiënten naar de landelijke Beentumoren Commissie willen verwijzen.

Secretariaat Nederlandse Commissie voor Beentumoren
Leids Universitair Medisch Centrum  
Afdeling Radiologie C2-S  
Postbus 9600  
2300 RC Leiden  
   
Telefoonnumer: 071-5263490  
Faxnummer: 071-5248245  
E-mail: cvb@lumc.nl  

Contact  
Het archief is ondergebracht bij de afdeling Radiologie. Op de website van de commissie staat  meer informatie over de werkwijze van de commissie en de landelijke richtlijn, diagnostiek en behandeling van beentumoren.  Het archief van de Commissie, waarin inmiddels beelden van meer dan 22.500 patiënten aanwezig zijn, waarvan meer dan 15.500 histologisch onderbouwd, wordt gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden.  Deze commissie heeft als primaire taak een, (inter-) nationaal erkend, consulentschap ter medebeoordeling van patiënten met tumoren of daarop lijkende afwijkingen van het skelet. 

U kunt bij de landelijke Beentumoren Commissie terecht voor consultatie over een te volgen beleid.

landelijke beentumoren commissie