Na uw opname

Verpleegafdelingen in het LUMC

Voordat u wordt ontslagen van de afdeling Orthopaedie ontvangt u informatie en adviezen omtrent uw behandeling. Als u ondanks deze informatie toch nog vragen heeft, kunt u:
Tot 1 week na ontslag kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling waar u heeft gelegen:

  • Chirurgie 1 (VCH-1): 071-5264686
  • Chirurgie 2 (VCH-2): 071-5262099
  • Kort Verblijf (KVVL): 071-526 3176 (maandag t/m zaterdag om 12.00 uur)
  • Dagbehandeling: 071 - 526 4469 (van 07.00 - 16.30 uur), 071- 526 4144 / 071- 526 3090 (van 16.30 - 20.00 uur)

Bij voorkeur tijdens kantooruren in verband met beschikbaarheid artsen.  Na 1 week dient u zich te richten tot uw eigen huisarts.    

Neem in het geval van alarmsignalen zoals hieronder staan omschreven direct contact op:

  • Koorts hoger dan 38,5 graden
  • Ontsteking (roodheid) en/of zwelling van de wond
  • Toename van bloed/wondvocht uit de wond
  • Toename van pijn
  • Algehele klachten van malaise (zoals misselijkheid en braken)
  • Uitblijven van ontlasting of bij forse diarree