Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)

De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)

Als u een heup-, knie-, enkel-, schouder-, elleboog-, pols-, vinger-, of duimprothese krijgt, registreren uw behandelaars dit in de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI), zo ook de orthopedisch chirurg in het LUMC. Deze registratie is anoniem; zowel voor de persoonsgegevens van de patiënt als voor de deelnemende zorgaanbieders geldt vertrouwelijkheid.

Wat levert de registratie op?

We kunnen de patiënten snel traceren als er een calamiteit is.
Als er iets mis is met een prothese (we zeggen dan dat er sprake is van een calamiteit), kan 100% van de geregistreerde prothesen herleid worden naar de patiënten bij wie deze prothese geplaatst is. We stellen in zo'n geval de ziekenhuizen die de prothese plaatsten op de hoogte. Zij kunnen vervolgens - zo nodig - de patiënten terugroepen.

Kennis over de kwaliteit van de gewrichtsprothesen

De LROI kan minder goed presterende prothesen, of prothesen met een kortere levensduur, eerder signaleren. Dit zorgt voor steeds meer inzicht in de gewrichtsprothesen en betere kwaliteit van de orthopedische zorg. 
Als de LROI bijvoorbeeld laat zien dat prothese X bij 90% van de patiënten al na 5 jaar vervangen moet worden, zal de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) aanraden deze prothese niet meer te plaatsen. Dit betekent een continue verbetering voor u als patiënt.

De orthopedisch chirurg kan zijn gegevens vergelijken

De LROI geeft orthopedisch chirurgen de mogelijkheid om gegevens van het eigen ziekenhuis te vergelijken met het landelijk gemiddelde (alle ziekenhuizen samen). Zo kunnen zij hun eigen handelen toetsen en verbeteren.

Uiteindelijke besparing

Als we de kwaliteit verbeteren, zal het langer duren voordat een prothese vervangen moet worden (revisie-operatie). U kunt uw prothese langer gebruiken en het levert een besparing op voor de gezondheidszorg; hoe minder prothesen er vervangen worden, hoe lager de kosten!

Prothesepasje

Als u door een orthopedisch chirurg in het LUMC wordt geopereerd, dan krijgt u na afloop van de operatie een prothesepasje thuis opgestuurd. Hierop vindt u informatie over uw prothese en bij 
welke klachten u contact dient op te nemen.

Website

www.lroi.nl/patienten/wat-doen-we-voor-u