Opname en ontslag

De medewerkers van de verpleegafdeling van de Orthopaedie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), heten u van harte welkom. Wij hopen dat de informatie hieronder bijdraagt aan een zo aangenaam mogelijk verblijf op de afdeling. Wilt u meer algemene informatie over uw verblijf in het ziekenhuis, dan vindt u dat in de brochure ‘Uw verblijf in het ziekenhuis’. Bij opname kunt u de verpleegkundige naar deze folder vragen.

Op de verpleegafdeling van de afdeling Orthopaedie worden patiënten opgenomen met een aandoening aan het bewegingsapparaat, die medische en verpleegkundige zorg nodig hebben of om er voor de zorgen dat de patiënt thuis (zelfstandig)er kan functioneren. De verpleegafdeling Orthopaedie bevindt zich op J9-Q en kan 16 patiënten verplegen. 

Uw verblijf op de afdeling J9-Q
Hieronder vindt uw algemene informatie over de verpleegafdeling van de Orthopaedie bedoeld voor patiënten die worden (of zijn) opgenomen op de verpleegafdeling J9-Q.


Oproep voor opname
1 week voor opname krijgt u bericht over de opnamedatum (telefonisch én  schriftelijk via het Opnamebureau). De wachttijd wordt bepaald door uw behandelaar en is onder andere afhankelijk van de aard en de ernst van de aandoening en/of eventueel benodigd materiaal.

Medewerkers
Op de verpleegafdeling Orthopaedie krijgt u te maken met de volgende medewerkers:

Artsen
De medische staf bestaat uit het afdelingshoofd (de hoogleraar), stafleden en de arts-assistent (zaalarts). Co-assistenten een semi artsen maken deel uit van het team tijdens hun opleiding tot arts. Het afdelingshoofd is alleen verantwoordelijk voor het medisch beleid.

Verpleegkundigen
Het verpleegkundig team bestaat uit teamleiders, verpleegkundigen, ziekenverzorgenden en student-verpleegkundigen. De afdelingen worden aangestuurd door een verpleegkundig hoofd.
De verpleegkundigen werken in drie diensten, een dag-, avond- en nachtdienst. Tussen de verschillende diensten in een overdracht van zorg plaats.

Daarnaast krijgt u te maken met:

  • Secretaresses
  • Voedingsassistenten
  • Huishoudelijke assistenten en/of interieur verzorgers
  • Fysiotherapeuten

Het LUMC is een universitair medisch centrum. Dat betekent dat er niet alleen patiëntenzorg, maar ook onderzoek plaatsvindt een onderwijs wordt gegeven. Het is daarom mogelijk dat medewerkers een stagiaire bij zich hebben. Indien het voor onderwijs doeleinden nodig is om deze personen bij uw behandeling te betrekken, zult u  hiervan op de hoogte gesteld worden.

Artsenvisite, medisch beleid
Tijdens de opname informeert de arts u over uw behandeling. Deze afdelingsarts is in de meeste gevallen een andere arts dan degene die u op de polikliniek ontmoet heeft. Daarnaast legt de afdelingsarts u uit, wanneer dit al niet op de polikliniek heeft plaatsgevonden, wat in voorkomend geval het beleid is ten aanzien van reanimeren en behandeling op de intensive care. Als dit niet met u besproken is kunt u hierna vragen bij de arts.

De artsenvisite is dagelijks van maandag tot en met vrijdag in de ochtend, waarbij ook een senior stafarts aanwezig is. Er wordt naar gestreefd dat u, gedurende uw opname, zoveel mogelijk met een zaalarts te maken heeft. Omdat het regelmatig voorkomt dat de arts-assistenten andere verplichtingen hebben zoals bijvoorbeeld onderwijs is het onvermijdelijk dat u te maken krijgt met waarnemende artsen. Dit geldt natuurlijk ook voor de diensturen. De diensturen zijn van 17.00 uur tot 9.00 uur en in het weekend. Dit betekent dat u in de avonduren en in het weekend mogelijk ook met een waarnemend arts te maken krijgt. Als u of uw contactpersoon een gesprek wenst met de arts, kunt u dit met de verpleegkundigen regelen.

Gemengd verplegen
Op de meeste afdelingen wordt gemengd verpleegd. Dit wil zeggen dat mannen en vrouwen een kamer delen. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dit kenbaar maken. Het is mogelijk dat uw wens om hierin verandering aan te brengen niet gehonoreerd kan worden.

Dagelijkse gang van zaken
Een aantal zaken op een verpleeg afdeling verloopt in een vast ritme. Maaltijden, dagelijks verzorging, controle van bloeddruk, pols, temperatuur en medicatieverstrekking vinden zowel overdag, ’s avonds als ‘s nachts plaats. Gedurende de dag kunnen onderzoeken, behandelingen en/of andere afspraken gepland zijn. Het is belangrijk dat u ook die momenten op de afdeling aanwezig bent. Als het medisch verantwoord is, kunt u na overleg met een verpleegkundige de afdeling verlaten. Vanwege uw veiligheid en om verzekeringstechnische redenen mag u het LUMC terrein niet verlaten en dient u voorzien te zijn van een identificatiebandje om uw pols.

Bezoektijden
De bezoektijden zijn op iedere dag van 14.00 tot 19.30 uur. Het kan zijn dat medisch en/of verpleegkundige handelingen binnen deze tijd gepland zijn. Het aantal bezoekers dat per patiënt wordt toegestaan is twee personen. Afwijken van bezoek tijden en aantal bezoekers is mogelijk in overleg met de verpleegkundige.

Voorzieningen
Er is door het LUMC gekozen voor een gratis televisie aansluiting met een ruim aanbod aan zenders. Enkele zenders zijn gecodeerd en dus niet te ontvangen.
Bij ieder bed staat een telefoon en de mogelijkheid is aanwezig om internet aan te sluiten. In het patiëntendagverblijf en/of de familie kamer vindt u ook een computer, met aansluiting op het internet, waar patiënten gebruik van kunnen maken. Gebruik van mobiele telefoons is in het hele LUMC toegestaan, behalve op of in de directe omgeving van de intensive care en het operatie complex.

Klachten
Heeft u klachten over de gang van zaken op de verpleegafdeling, dan kunt u dit kenbaar maken bij de verpleging of betreffende teamleider van de afdeling. Liefst zo snel mogelijk zodat we direct naar een oplossing gekeken kan worden.  

Operatie
Als u door een orthopedisch chirurg geopereerd wordt in het LUMC zal er van tevoren een markering (pijl) op het te opereren lichaamsdeel worden gezet. Hiermee wordt de kans op het opereren van de verkeerde zijde zo klein mogelijk gemaakt. U kunt dit zelf doen óf samen met de verpleegkundige of arts bij opname. Op de operatiekamer wordt altijd nogmaals gecontroleerd of de juiste zijde geopereerd wordt en de pijl dus goed staat.

Markeren = een min. 5 cm grote pijl met watervaste zwarte merkstift op het te opereren lichaamsdeel