Klinische Onderwijskunde

Aios vervullen een cruciale rol in het onderwijs aan en in de begeleiding van co-assistenten. Tot voor kort vervulden veel aios die rol zonder dat daar enigerlei vorm van professionalisering aan voorafging. In de cursus wordt de theorie en praktijk van modern kleinschalig klinisch onderwijs besproken en geoefend.

Wat levert deelname u op:

  • een 'update' van principes bij het leren van volwassenen/professionals;
  • praktische tips voor het geven van onderwijs aan co-assistenten;
  • oefening in het geven van feedback en het beoordelen van co-assistenten;
  • een stimulerende uitwisseling van ervaringen en ideeën met andere arts-assistenten.

Aan het einde van de cursus worden gezamenlijk de belangrijkste leerpunten van de dag en geëvalueerd en wordt ingegaan op de vraag wat u nodig heeft om de opgedane ideeën uit te dragen binnen de eigen afdeling/organisatie.

Doel
Ontwikkelen van onderwijsbekwaamheden.

Voor wie?
Aios in bij voorkeur het 2e opleidingsjaar.

Docenten
De cursus wordt begeleid door een ervaren clinicus en een onderwijskundige.

Voorbereiding
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een korte voordracht, vaardigheid of rol voorbereiden.

Inschrijving en meer informatie
Via Boerhaave Nascholing kunt u zich inschrijven of meer informatie vinden.

Opleidingsjaar: jaar 2 of 3
Duur cursus: 1 dag
Aantal aios per cursus: max. 12
Aantal cursussen per jaar: 8